கிளைமத்தோன் – பாடசாலை மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

October 19, 2020 கிளைமத்தோன்

அதிகரித்து வரும் காலநிலை மற்றும் சூழலியல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தொடர்பான ஆக்கமிகு தீர்வுகளுக்காகவும் விழிப்புணர்வு செயற்பாடுகளுக்காகவும் ‘Climathon - கிளைமத்தோன்” …

2017 A/L தோற்றவுள்ள மாணவர்களே… ஒரு நிமிடம் !

April 21, 2017 அறிவுரைகள்

சரியாக 118 நாட்களே பரீட்சைக்கு எஞ்சியுள்ள நிலையில்..... நீங்கள் எந்த துறையை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி உங்கள் எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பதில்…