கிளைமத்தோன் – யாழ்ப்பாணம் புகைப்படப் போட்டி

October 25, 2020 கிளைமத்தோன்

யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டாவது முறையாக இடம்பெறும் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான சர்வதேச நிகழ்வான கிளைமத்தோன் நிகழ்வினை முன்னிட்டு  மனிதம் அமைப்பு நடாத்தும்…

கிளைமத்தோன் – பாடசாலை மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்

October 19, 2020 கிளைமத்தோன்

அதிகரித்து வரும் காலநிலை மற்றும் சூழலியல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தொடர்பான ஆக்கமிகு தீர்வுகளுக்காகவும் விழிப்புணர்வு செயற்பாடுகளுக்காகவும் ‘Climathon - கிளைமத்தோன்” …

காரைநகர் இளம் விவசாயிகளுக்கு கிளைமத்தோன் நிகழ்வில் முதலாமிடம்

November 3, 2019 தொழில் முனைவோர்

இயற்கை வழியில் நெல்செய்கையை ஊக்குவிக்கும் காரைநகர் இளம் விவசாயிகள் கழகத்துக்கு Climathon Jaffna நிகழ்வில் முதலாமிடம் எங்கள் தேசத்தின் உண்மையான…