இன்றைய மாணவ சமூகத்தின் கனவுகள் மெய்ப்படவேண்டும்

May 6, 2017 அறிவுரைகள்

இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் இளைஞர்கள் மற்றும் யுவதிகள் தமது எதிர்காலம் பற்றிய கனவுகளினை அவர்களது பருவமடைந்த வயது முதல் உருவாக்கிக்கொள்ள…

வெற்றிகரமான பேச்சு முறையில் சில உளவியல் ஆலோசனைகள்…!

December 21, 2016 அறிவுரைகள்

பேசும் முறை என்பது வெற்றிகரமான ஒரு வேலைக்கான நேர்முகத்தேர்வின் போதோ அல்லது ஒரு வியாபார முயற்சியை முன்வைக்கும் போதோ சரியாக…